Başlıca Değerlerimiz;

     İnsana saygı,

     Topluma saygı,

     Müşteri memnuniyeti,

     Araştırıcı, inceleyici ve sorgulayıcı olmak,

     Değişime açık olmak,

     Mükemmeliyetçi olmak,

     Tasarrufa önem vermek,

     Çevreye saygılı olmak,

     İş birliği ve takım çalışması,

     Personelin moral ve motivasyonuna önem vermek,

     Dürüstlük ve bütünlük,

     Kalite,

     Etik olmak,

     Kurumsal olmak,

     Yenilikçilik,

     Cesur ve öncü olmak.